plakat o wydarzeniu

Przekazujemy zaproszenie na bezpłatne komputerowe badanie wzroku.