Nabór wniosków z Krajowego Funduszu Szkoleniowego
Europejskie Dni Pracodawców 2017

Powiatowy Urząd Pracy w Górze informuje o ostatnich wolnych miejscach w realizowanych projektach:

Europejskie Dni Pracodawców 2017

Powiatowy Urząd Pracy w Górze pozyskał dodatkowe środki z rezerwy Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w kwocie 308.300,00 zł na realizację „Programu aktywizacji zawodowej osób długotrwale bezrobotnych”.

Europejskie Dni Pracodawców 2017

Powiatowy Urząd Pracy w Górze, informuje iż posiada w dyspozycji środki PFRON na aktywizację zawodową osób niepełnosprawnych poszukujących pracy niepozostających
w zatrudnieniu w 2018 roku.

Nabór wniosków z Krajowego Funduszu Szkoleniowego

Powiatowy Urząd Pracy w Górze ogłasza nabór wniosków o przyznanie środków Krajowego Funduszu Szkoleniowego (KFS) na finansowanie kosztów kształcenia ustawicznego pracowników i pracodawcy w ramach priorytetów ustalonych na rok 2018 od 26.02.2018 r. do 02.03.2018r.