plakat - zaproszenie na spotkania

Powiatowy Urząd Pracy w Górze zaprasza na spotkanie z pracodawcą.

plakat UP

Powiatowy Urząd Pracy w Górze nabór wniosków o przyznanie środków REZERWY Krajowego Funduszu Szkoleniowego (KFS) na finansowanie kosztów kształcenia ustawicznego pracowników i pracodawców w ramach priorytetów ustalonych na 2022 rok od 11.07.2022 r. do 15.07.2022 r.

logo urzędu

Powiatowy Urząd Pracy w Górze informuje o realizacji programów aktywizacyjnych:

informacja o wolnym stanowisku

Rada Nadzorcza PWIK Sp. z o.o. informuje o wyniku konkursu na stanowisko Prezesa Zarządu

plakat PUP
Przekazujemy komunikat Powiatowego Urzędu Pracy w Górze, dot. naboru na szkolenia grupowe dla osób bezrobotnych, zarejestrowanych w PUP w Górze.