plakat PUP

Powiatowy Urząd Pracy w Górze informuje o przedłużeniu naboru na szkolenie grupowe "Magazynier z programem obsługi magazynu i uprawnieniami na operatora wózka widłowego"

plakat projektu

Wrocławska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. rozpoczęła realizację projektu pt. „AKTYWIZACJA DOLNOŚLĄSKIEGO RYNKU PRACY – III edycja” w ramach działania 8.5 Przystosowanie do zmian zachodzących w gospodarce w ramach działań outplacementowych Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego 2014-2020.

plakat UP

Powiatowy Urząd Pracy w Górze ogłasza nabór wniosków o przyznanie środków Krajowego Funduszu Szkoleniowego (KFS) na finansowanie kosztów kształcenia ustawicznego pracowników i pracodawców w ramach priorytetów ustalonych na rok 2021 od 04.05.2021 r. do 07.05.2021 r.

plakat PUP

Informacja o naborze na szkolenia grupowe dla osób bezrobotnych zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Górze.

logo PUP

Powiatowy Urząd Pracy w Górze informuje, iż ogłasza nabór na szkolenia grupowe dla osób bezrobotnych, zarejestrowanych w Urzędzie w zakresie: