ulotka ministerstwa

W związku z podejmowanymi działaniami wspierającymi obywateli Ukrainy, którzy będą chcieli podjąć pracę w Polsce, przekazujemy materiały informacyjne przygotowane przez Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej dla uchodźców z Ukrainy.

baner instytucji wdrazającej program

Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej ogłosiło nabór ofert w ramach Konkursu „Razem Możemy Więcej – Pierwsza Edycja Programu Aktywizacyjnego dla Cudzoziemców na lata 2022–2023”. Samorządy, organizacje pozarządowe i instytucje rynku pracy mogą ubiegać się o środki z Funduszu Pracy na aktywizację zawodową i integrację cudzoziemców legalnie przebywających w Polsce.

plakat UP

Szanowni Pracodawcy, Powiatowy Urząd Pracy w Górze ogłasza nabór wniosków o przyznanie środków Krajowego Funduszu Szkoleniowego (KFS) na finansowanie kosztów kształcenia ustawicznego pracowników i pracodawców w ramach priorytetów ustalonych na 2022 rok od 03.02.2022 r. do 09.02.2022 r.

pup-epraca

Aplikacja mobilna ePraca – nowoczesne narzędzie dla osób poszukujących pracy.

plakat UP

Szanowni Pracodawcy, Powiatowy Urząd Pracy w Górze ogłasza nabór wniosków o przyznanie środków Rezerwy Krajowego Funduszu Szkoleniowego (KFS) na finansowanie kosztów kształcenia ustawicznego pracowników i pracodawców od 14.10.2021 r. do 20.10.2021 r.