informacja o wolnym stanowisku

Rada Nadzorcza PWIK Sp. z o.o. informuje o wyniku konkursu na stanowisko Prezesa Zarządu

plakat PUP
Przekazujemy komunikat Powiatowego Urzędu Pracy w Górze, dot. naboru na szkolenia grupowe dla osób bezrobotnych, zarejestrowanych w PUP w Górze.
plakat UP

Powiatowy Urząd Pracy w Górze ogłasza uzupełniający nabór wniosków o przyznanie środków Krajowego Funduszu Szkoleniowego (KFS) na finansowanie kosztów kształcenia ustawicznego pracowników i pracodawców w ramach priorytetów ustalonych na 2022 rok od 09.05.2022 r. do 12.05.2022 r.

informacja o wolnym stanowisku

Rada Nadzorcza PWIK Sp. z o.o. informuje o ogłoszeniu konkursu na stanowisko Prezesa Zarządu

ogłoszenie o naborze

Burmistrz Wąsosza ogłasza konkursy na stanowiska :