logotyp informacji

Na prośbę pracodawcy przekazujemy materiały dotyczące otwartych rekrutacji.

informacja o szkoleniu

Powiatowy Urząd Pracy w Górze informuje, iż ogłoszono nabór na szkolenie grupowe dla osób zarejestrowanych w PUP z zakresu "Spawacz TIG, MAG", w ramach projektu "Aktywizacja osób bezrobotnych w powiecie górowskim w latach 2023-2024" Programu Fundusze Europejskie dla Dolnego Śląska 2021-2027, Priorytet 7 Fundusze Europejskie na rzecz rynku pracy i włączenia społecznego na Dolnym Śląsku, Działanie 7.1 Aktywizacja osób na rynku pracy, Typ 7.1.A Projekty powiatowych urzędów pracy, współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Plus.

logotyp PUP

Powiatowy Urząd Pracy w Górze informuje o naborze wniosków o przyznanie środków rezerwy Krajowego Funduszu Szkoleniowego (KFS) na finansowanie kosztów kształcenia ustawicznego pracowników i pracodawców w ramach priorytetów ustalonych na 2023 rok od 19.06.2023 r. do 26.06.2023 r.

logotyp PUP

Powiatowy Urząd Pracy w Górze informuje, że w czerwcu odbędą się spotkania informacyjne dotyczące naboru do POLICJI oraz WOJSKA.

logotyp PUP

Powiatowy Urząd Pracy w Górze ogłasza nabór wniosków o przyznanie środków Krajowego Funduszu Szkoleniowego (KFS) na finansowanie kosztów kształcenia ustawicznego pracowników i pracodawców od 23.01.2023 r. do 30.01.2023 r. w ramach priorytetów ustalonych na 2023 rok.