informacja o wolnym stanowisku

Informacja o wyniku konkursu na stanowisko Prezesa Zarządu

ogłoszenie o naborze

Burmistrz Wąsosza ogłasza konkurs na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół w Wąsoszu, Aleja Niepodległości 10, 56-210 Wąsosz.

PUP informuje
informacja PUP

Powiatowy Urząd Pracy w Górze informuje o pozyskaniu dodatkowych środków z rezerwy Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w kwocie 240.000,00 zł na realizację „Programu aktywizacji zawodowej bezrobotnych zamieszkujących na wsi”.

PCC szuka kandydatów

PCC Consumer Products Kosmet sp. z o. o. należąca do Grupy PCC w Brzegu Dolnym poszukuje kandydatów gotowych podjąć pracę