informacja PUP

Powiatowy Urząd Pracy w Górze informuje o pozyskaniu dodatkowych środków z rezerwy Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w kwocie 240.000,00 zł na realizację „Programu aktywizacji zawodowej bezrobotnych zamieszkujących na wsi”.

PCC szuka kandydatów

PCC Consumer Products Kosmet sp. z o. o. należąca do Grupy PCC w Brzegu Dolnym poszukuje kandydatów gotowych podjąć pracę

logo UP

Powiatowy Urząd Pracy w Górze ogłasza nabór wniosków o przyznanie środków Krajowego Funduszu Szkoleniowego (KFS)

informacja o wolnym stanowisku

Ogłoszenie o konkursie na stanowisko Prezesa Zarządu

logo UP

Powiatowy Urząd Pracy w Górze informuje, że nabór wniosków o przyznanie środków Krajowego Funduszu Szkoleniowego (KFS)