plakat o kursach
Centrum Kształcenia Praktycznego i Ustawicznego w Górze zaprasza do skorzystania z kursów prowadzonych w ramach projektu "Aktywna integracja kluczem do sukcesu".
plakat UP

Powiatowy Urząd Pracy w Górze ogłasza nabór wniosków o przyznanie środków Krajowego Funduszu Szkoleniowego (KFS) na finansowanie kosztów kształcenia ustawicznego pracowników i pracodawców w ramach priorytetów ustalonych na rok 2021 od 05.02.2021 r. do 12.02.2021 r.

informacja o naborze

Informujemy o naborze na stanowisko Kierownika Referatu w Referacie Budownictwa i Inwestycji w Urzędzie Miejskim Wąsosza, Pl. Wolności 17, 56-210 Wąsosz w pełnym wymiarze czasu pracy

plakat PUP

Szanowni Pracodawcy, Powiatowy Urząd Pracy w Górze ogłasza nabór wniosków o przyznanie środków rezerwy Krajowego Funduszu Szkoleniowego (KFS) na finansowanie kosztów kształcenia ustawicznego pracowników i pracodawcy w ramach priorytetów Rady Rynku Pracy ustalonych na rok 2020 od 24.11.2020 r. do 30.11.2020 r.

logo UP

Powiatowy Urząd Pracy w Górze informuje o naborze wniosków: