plakat UP

Powiatowy Urząd Pracy w Górze ogłasza nabór wniosków o przyznanie środków Krajowego Funduszu Szkoleniowego (KFS) na finansowanie kosztów kształcenia ustawicznego pracowników i pracodawców w ramach priorytetów ustalonych na rok 2021 od 04.05.2021 r. do 07.05.2021 r.

plakat PUP

Informacja o naborze na szkolenia grupowe dla osób bezrobotnych zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Górze.

logo PUP

Powiatowy Urząd Pracy w Górze informuje, iż ogłasza nabór na szkolenia grupowe dla osób bezrobotnych, zarejestrowanych w Urzędzie w zakresie:

plakat o kursach
Centrum Kształcenia Praktycznego i Ustawicznego w Górze zaprasza do skorzystania z kursów prowadzonych w ramach projektu "Aktywna integracja kluczem do sukcesu".
plakat UP

Powiatowy Urząd Pracy w Górze ogłasza nabór wniosków o przyznanie środków Krajowego Funduszu Szkoleniowego (KFS) na finansowanie kosztów kształcenia ustawicznego pracowników i pracodawców w ramach priorytetów ustalonych na rok 2021 od 05.02.2021 r. do 12.02.2021 r.