logo urzędu

Powiatowy Urząd Pracy w Górze informuje o kampanii EURES nt. praw pracowników sezonowych w UE.

plakat UP

Szanowni Pracodawcy, Powiatowy Urząd Pracy w Górze ogłasza nabór wniosków o przyznanie środków Krajowego Funduszu Szkoleniowego (KFS) na finansowanie kosztów kształcenia ustawicznego pracowników i pracodawców w ramach priorytetów ustalonych na rok 2021 od 06.09.2021 r. do 09.09.2021 r.

logo urzędu

Jesteś osobą bezrobotną zarejestrowaną w Powiatowym Urzędzie Pracy w Górze, przyjdź do naszego urzędu i skorzystaj z przygotowanej dla Ciebie oferty.

plakat dot. spotkania
Doradcy EURES Dolnośląskiego Wojewódzkiego Urzędu Pracy zapraszają na dzień doradczy dot. pracy sezonowej.

plakat PUP

Informacja o naborze na szkolenia grupowe dla osób bezrobotnych zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Górze.