logo biura

Dyrektor Delegatury Krajowego Biura Wyborczego we Wrocławiu ogłasza nabór na stanowisko księgowego.

logo UP

Powiatowy Urząd Pracy w Górze ogłasza nabór wniosków o przyznanie środków rezerwy Krajowego Funduszu Szkoleniowego (KFS) na finansowanie kosztów kształcenia ustawicznego pracowników i pracodawcy w ramach priorytetów Rady Rynku Pracy ustalonych na rok 2020 od 19.10.2020 r. do 23.10.2020 r.

logo biura

Dyrektor Delegatury Krajowego Biura Wyborczego we Wrocławiu ogłasza nabór na stanowisko księgowego.

logo biura

Dyrektor Delegatury Krajowego Biura Wyborczego we Wrocławiu ogłasza nabór na stanowisko księgowego.

logo UP

Powiatowy Urząd Pracy w Górze ogłasza nabór wniosków o przyznanie środków Krajowego Funduszu Szkoleniowego (KFS) na finansowanie kosztów kształcenia ustawicznego pracowników i pracodawcy w ramach priorytetów ustalonych na rok 2020 od 03.08.2020 r. do 07.08.2020 r.