logo urzędu

Jesteś osobą bezrobotną zarejestrowaną w Powiatowym Urzędzie Pracy w Górze, przyjdź do naszego urzędu i skorzystaj z przygotowanej dla Ciebie oferty.

plakat dot. spotkania
Doradcy EURES Dolnośląskiego Wojewódzkiego Urzędu Pracy zapraszają na dzień doradczy dot. pracy sezonowej.

plakat PUP

Informacja o naborze na szkolenia grupowe dla osób bezrobotnych zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Górze.

plakat PUP

Powiatowy Urząd Pracy w Górze informuje o przedłużeniu naboru na szkolenie grupowe "Magazynier z programem obsługi magazynu i uprawnieniami na operatora wózka widłowego"

plakat projektu

Wrocławska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. rozpoczęła realizację projektu pt. „AKTYWIZACJA DOLNOŚLĄSKIEGO RYNKU PRACY – III edycja” w ramach działania 8.5 Przystosowanie do zmian zachodzących w gospodarce w ramach działań outplacementowych Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego 2014-2020.