plakat informacyjny PUP

Powiatowy Urząd Pracy w Górze informuje o spotkaniach w ramach naboru do służby wojskowej.

plakat o naborze

Każdy kto chce służyć w Policji, może złożyć dokumenty w Komendzie Powiatowej Policji w Górze lub Komendzie Wojewódzkiej Policji we Wrocławiu.

plakat - zaproszenie na spotkania

Powiatowy Urząd Pracy w Górze zaprasza na spotkanie z pracodawcą.

plakat UP

Powiatowy Urząd Pracy w Górze nabór wniosków o przyznanie środków REZERWY Krajowego Funduszu Szkoleniowego (KFS) na finansowanie kosztów kształcenia ustawicznego pracowników i pracodawców w ramach priorytetów ustalonych na 2022 rok od 11.07.2022 r. do 15.07.2022 r.

logo urzędu

Powiatowy Urząd Pracy w Górze informuje o realizacji programów aktywizacyjnych: