Europejskie Dni Pracodawców 2017

W dniach 13-24 listopada 2017r. obchodzono Europejskie Dni Pracodawców 2017 zainicjowane przez Sieć Europejskich Publicznych Służb Zatrudnienia na rzecz wspierania współpracy pomiędzy pracodawcami i publicznymi służbami zatrudnienia we wszystkich krajach Unii Europejskiej.

Powiatowy Urząd Pracy w Górze włączył się w tę inicjatywę i podczas Europejskich Dni Pracodawców 2017 przeprowadzono badanie ankietowe potrzeb u 112 pracodawców, którego celem było zdiagnozowanie sytuacji powiatowego rynku pracy w zakresie potrzeb zatrudnieniowych pracodawców z uwzględnieniem zapotrzebowania na określone kwalifikacje. Zwizytowano także 33 nowych przedsiębiorców niewspółpracujących do tej pory z PUP w Górze, których celem było zainicjowanie kontaktu, przedstawienie oferty usług i instrumentów, jakimi dysponuje tut. urząd pracy i zachęcenie ich do współpracy oraz korzystania z pomocy urzędu przy rozwoju własnej firmy. Ponadto przeprowadzono kampanię reklamową Krajowego Funduszu Szkoleniowego w lokalnym Radiu Elka.

Aneta Czerwonka
specjalista ds. programów
PUP Góra