Program aktywizacji zawodowej

Fundacja Edukacji, Innowacji i Wdrażania Nowoczesnych Technologii zaprasza do wzięcia udziału w programie aktywizacji zawodowej

„Kompas K@riery - kompleksowy program aktywizacji zawodowej w branży technologii informacyjno komunikacyjnych w województwie dolnośląskim” <Pobierz materiały>