Oferta wsparcia ze strony PUP w Górze
PUP w Górze zaprasza pracodawców i osoby bezrobotne do skorzystania z oferty w ramach posiadanych jeszcze w dyspozycji środków FP i EFS.