informacja o szkoleniu

Powiatowy Urząd Pracy w Górze informuje, iż ogłoszono nabór na szkolenie grupowe dla osób zarejestrowanych w PUP z zakresu "Spawacz TIG, MAG", w ramach projektu "Aktywizacja osób bezrobotnych w powiecie górowskim w latach 2023-2024" Programu Fundusze Europejskie dla Dolnego Śląska 2021-2027, Priorytet 7 Fundusze Europejskie na rzecz rynku pracy i włączenia społecznego na Dolnym Śląsku, Działanie 7.1 Aktywizacja osób na rynku pracy, Typ 7.1.A Projekty powiatowych urzędów pracy, współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Plus.

 

 

Szczegóły:
Powiatowy Urząd Pracy w Górze
ul. Poznańska 4, 56-200 Góra
tel. 65 512 87 21