baner instytucji wdrazającej program

Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej ogłosiło nabór ofert w ramach Konkursu „Razem Możemy Więcej – Pierwsza Edycja Programu Aktywizacyjnego dla Cudzoziemców na lata 2022–2023”. Samorządy, organizacje pozarządowe i instytucje rynku pracy mogą ubiegać się o środki z Funduszu Pracy na aktywizację zawodową i integrację cudzoziemców legalnie przebywających w Polsce.

Więcej informacji, regulamin konkursu oraz dodatkowe materiały znajdują się na stronie: https://www.gov.pl/web/rodzina/40-mln-zl-na-aktywizacje-cudzoziemcow-minister-rodziny-oglosila-konkurs