informacja o działaniach

Powiatowy Urząd Pracy w Górze informuje o kampanii EURES nt. praw pracowników sezonowych w UE.