informacja o naborze

Informujemy o naborze na stanowisko Kierownika Referatu w Referacie Budownictwa i Inwestycji w Urzędzie Miejskim Wąsosza, Pl. Wolności 17, 56-210 Wąsosz w pełnym wymiarze czasu pracy

Pobierz ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko