Drukuj
logo UP

Powiatowy Urząd Pracy w Górze ogłasza nabór wniosków o przyznanie środków Krajowego Funduszu Szkoleniowego (KFS) na finansowanie kosztów kształcenia ustawicznego pracowników i pracodawcy w ramach priorytetów ustalonych na rok 2020 od 03.08.2020 r. do 07.08.2020 r.

 


Ze środków Krajowego Funduszu Szkoleniowego finansowane są działania na rzecz kształcenia ustawicznego pracowników i pracodawcy, na które składają się:

 
W 2020 r. priorytetami wydatkowania środków KFS są:

 

Rozpatrywanie wniosków
 
Wnioski wraz z załącznikami celem ich rozpatrzenia przekazywane są przez pracownika merytorycznego na posiedzeniu Komisji ds. rozpatrywania wniosków powołanej przez Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Górze. Komisja o której mowa powyżej przy weryfikacji złożonego wniosku bierze pod uwagę kompletność wniosku wraz z załącznikami (co stanowi obligatoryjny warunek dla możliwości rozpatrywania wniosku) oraz:

Przy kwalifikowaniu zgodności wniosku pracodawcy z potrzebami lokalnego rynku pracy bierze się pod uwagę wyniki analiz ofert pracy zgłaszanych przez pracodawców w Urzędzie Pracy.

W PRZYPADKU GDY ZAPOTRZEBOWANIE NA ŚRODKI KFS W ZŁOŻONYCH WNIOSKACH BĘDZIE WIĘKSZE NIŻ KWOTA POZOSTAJĄCA W DYSPOZYCJI URZĘDU W PIERWSZEJ KOLEJNOŚCI ROZPATRYWANE BĘDĄ WNIOSKI PRACODAWCÓW, KTÓRZY

Wnioski należy składać pocztą tradycyjną lub sekretariacie Powiatowego Urzędu Pracy w Górze, ul. Poznańska 4, 56-200 Góra (I piętro). Wnioski powinny zostać złożone w kopercie opisanej „Wniosek – Krajowy Fundusz Szkoleniowy, nazwa firmy”. Szczegółowych informacji dotyczących naboru wniosków oraz możliwości pozyskania środków KFS udziela pracownik merytoryczny, tel. 65 512 87 31.

Zainteresowanych Pracodawców zapraszamy na konsultacje dotyczące możliwości pozyskania środków Krajowego Funduszu Szkoleniowego oraz sposobu wypełniania wniosków, które organizowane będą 05.08.2020 r. (środa) w godzinach od 8:00 do 13:00 po wcześniejszym umówieniu pod nr tel. 65 512 87 31.