plakat PUP

Powiatowy Urząd Pracy w Górze informuje o projekcie aktywizacji osób młodych pozostających bez pracy.

 

Szczegółowe informacje dostępne pod adresem:

https://gora.praca.gov.pl/-/11092043-projekt-pt-aktywizacja-osob-mlodych-pozostajacych-bez-pracy-w-powiecie-gorowskim-v-w-ramach-poddzialania-1-1-1-po-wer-w-latach-2020-2021