informacja o naborze

Informujemy o wyniku naboru na wolne stanowisko urzędnicze Zastępcy Kierownika Referatu w Referacie Budownictwa i Ochrony Środowiska Urzędu Miejskiego Wąsosza

Pobierz informację o wyniku naboru na wolne stanowisko