pup logo

Powiatowy Urząd Pracy w Górze ogłasza nabór wniosków o przyznanie jednorazowych środków na podjęcie działalności gospodarczej.

 

 
Termin składania wniosków od dnia 02.12.2019 r. do dnia 05.12.2019 r.

Osoby zainteresowane uzyskaniem środków na podjęcie działalności gospodarczej mogą pobrać wniosek o przyznanie jednorazowych środków na podjęcie działalności gospodarczej w Powiatowym Urzędzie Pracy w Górze, ul. Poznańska 4, pokój nr 1 jak również ze strony internetowej http://gora.praca.gov.pl

Szczegółowe informacje dotyczące zasad udzielania jednorazowych środków i naboru wniosków można uzyskać w Powiatowym Urzędzie Pracy w Górze, ul. Poznańska 4, pokój nr 1, telefon: 65 512 87 23 lub 65 543 36 12 wew. 39.