informacja o naborze

Informujemy o naborze na stanowisko Zastępcy Kierownika Referatu w Referacie Budownictwa i Ochrony Środowiska w Urzędzie Miejskim Wąsosza.

Pobierz ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko