Informacja PUP w Górze

Powiatowy Urząd Pracy w Górze informuje pracodawców i osoby bezrobotne o możliwościach skorzystania ze wsparcia.

 

 

 

Środki na aktywizację zawodową

Jesteś osobą bezrobotną do 29 roku życia, przyjdź do Powiatowego Urzędu Pracy w Górze i skorzystaj
z przygotowanej dla Ciebie oferty.

Realizujemy projekt skierowany do młodzieży w wieku 18-29 lat pn. „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie górowskim (IV)” współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, Poddziałanie 1.1.1 Wsparcie udzielane z Europejskiego Funduszu Społecznego, w ramach, którego mamy dla Ciebie:

  • • Staże,
  • • Szkolenia,
  • • Bon na zasiedlenie,
  • • Środki na podjęcie działalności gospodarczej.

Jesteś zainteresowany? Zapraszamy!

Szczegółowe informacje możesz uzyskać w siedzibie PUP w Górze, ul. Poznańska 4, Tel. 65 543 22 25


 

Pracodawco!

Dysponujesz wolnym miejscem pracy i chciałbyś zatrudnić osobę bezrobotną?

Powiatowy Urząd Pracy w Górze pomoże Ci zrealizować ten cel.

Posiadamy jeszcze wolne środki m.in. na staże, prace interwencyjne oraz refundację kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy.

Przyjdź i skorzystaj z oferty tut. PUP.

Zapraszamy do współpracy.

Szczegółowe informacje uzyskasz w siedzibie Powiatowego Urzędu Pracy w Górze,
ul. Poznańska 4, Tel. 65 543 22 25.