informacja PUP

Powiatowy Urząd Pracy w Górze informuje o pozyskaniu dodatkowych środków z rezerwy Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w kwocie 240.000,00 zł na realizację „Programu aktywizacji zawodowej bezrobotnych zamieszkujących na wsi”.

 

W ramach tych środków zaplanowano takie formy wsparcia jak:

  • staże,
  • szkolenia,
  • prace interwencyjne,
  • jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej,
  • doposażenie lub wyposażenie stanowiska pracy,
  • bon na zasiedlenie.

Wszystkie zainteresowane osoby bezrobotne i pracodawców zapraszamy do współpracy.

Szczegółowych informacji udziela PUP w Górze ul. Poznańska 4, Tel. 65 543 22 25.