Informacja PUP w Górze

Powiatowy Urząd Pracy w Górze informuje o prowadzonych naborach wniosków na formy aktywizacji zawodowej osób bezrobotnych:

 

 

 

  • Nabór wniosków na aktywne formy w ramach projektu pn. „Aktywizacja osób 30+ w powiecie górowskim w 2019 roku" współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020, Działanie 8.1 Projekty powiatowych urzędów pracy
  • Nabór wniosków na aktywne formy w ramach projektu pn. „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie górowskim (IV)" współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, Poddziałanie 1.1.1 Wsparcie udzielane z Europejskiego Funduszu Społecznego
  • Nabór wniosków z Funduszu Pracy

Pobierz plik ze szczegółowymi informacjami