informacja o naborze

Informujemy o wyniku naboru na wolne stanowisko urzędnicze inspektora do spraw zamówień publicznych w Referacie Budownictwa i Ochrony Środowiska w Urzędzie Miejskim Wąsosza.

Pobierz informację o wyniku naboru na wolne stanowisko