Nabór wniosków - Krajowy Fundusz Szkoleniowy 2018

Powiatowy Urząd Pracy w Górze ogłasza nabór wniosków o przyznanie środków Krajowego Funduszu Szkoleniowego (KFS)

na finansowanie kosztów kształcenia ustawicznego pracowników i pracodawcy w ramach priorytetów ustalonych na rok 2018 od 03.09.2018 r. do 07.09.2018r. 

 

Wnioski powinny być składane w Powiatowym Urzędzie Pracy do godziny 12:00.

 

Kwota pozostała do wydatkowania, którą dysponuje Urząd Pracy  19.954,54 zł


Ze środków Krajowego Funduszu Szkoleniowego finansowane są działania na rzecz kształcenia ustawicznego pracowników i pracodawcy, w ramach ustalonych priorytetów,
na które składają się:

 1. określenie potrzeb pracodawcy w zakresie kształcenia ustawicznego w związku
  z ubieganiem się o sfinansowanie tego kształcenia ze środków KFS,
 2. kursy i studia podyplomowe realizowane z inicjatywy pracodawcy lub za jego zgodą,
 3. egzaminy umożliwiające uzyskanie dyplomów potwierdzających nabycie umiejętności, kwalifikacji lub uprawnień zawodowych,
 4. badania lekarskie i psychologiczne wymagane do podjęcia kształcenia ustawicznego lub pracy zawodowej po ukończonym kształceniu,
 5. ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków w związku z podjętym kształceniem.

W 2018r. priorytetami wydatkowania środków KFS są:

 1. wsparcie kształcenia ustawicznego w zidentyfikowanych w danym powiecie lub województwie zawodach deficytowych;
 2. wsparcie kształcenia ustawicznego w związku z zastosowaniem w firmach nowych technologii i narzędzi pracy;
 3. wsparcie kształcenia ustawicznego osób, które mogą udokumentować wykonywanie przez co najmniej 15 lat prac w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze, a którym nie przysługuje prawo do emerytury pomostowej.

Składając wniosek, prosimy o zwrócenie szczególnej uwagi na ważne informacje
i objaśnienia dotyczące wypełniania wniosku opisane w części VII i VIII, str. 11 – 15.  

 
Szczegółowe informacje dotyczące możliwości finansowania kształcenia ustawicznego pracowników i pracodawcy oraz naboru wniosków można uzyskać w Powiatowym Urzędzie Pracy w Górze, ul. Poznańska 4, pokój 5, telefon: 65 512 87 31. 


 

PRACODAWCO!

W nawiązaniu do ogłoszonego naboru wniosków, Powiatowy Urząd Pracy w Górze serdecznie zaprasza na indywidualne konsultacje, które odbędą się w dniu 31.08.2018r., w godzinach 09:00-13:00 w pokoju nr 5.

 

Pracownicy Urzędu będą udzielali:

 • indywidualnych konsultacji w zakresie zasad i priorytetów wydatkowania środków Krajowego Funduszu Szkoleniowego;
 • wskazówek dotyczących prawidłowego wypełniania wniosku.

 

 

Zainteresowanych pracodawców prosimy o potwierdzenie przybycia do dnia 30.08.2018r., tel: 65 512 87 31 lub wysyłając e-mail na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.