Europejskie Dni Pracodawców 2017

Powiatowy Urząd Pracy w Górze pozyskał dodatkowe środki z rezerwy Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w kwocie 308.300,00 zł na realizację „Programu aktywizacji zawodowej osób długotrwale bezrobotnych”.

W ramach tych środków zaplanowano takie formy wsparcia jak staże, szkolenia, jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej, prace interwencyjne, roboty publiczne oraz doposażenie lub wyposażenie stanowiska pracy.

Wszystkie zainteresowane osoby bezrobotne i pracodawców zapraszamy do współpracy.

Szczegółowych informacji uzyskasz w PUP w Górze ul. Poznańska 4,
Tel. 65 543 22 25.

 
Aneta Czerwonka
specjalista ds. programów
PUP Góra