Europejskie Dni Pracodawców 2017

Powiatowy Urząd Pracy w Górze, informuje iż posiada w dyspozycji środki PFRON na aktywizację zawodową osób niepełnosprawnych poszukujących pracy niepozostających
w zatrudnieniu w 2018 roku.

W ramach tych środków zostaną sfinansowane instrumenty i usługi rynku pracy określone w ustawie o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy m.in. staże i szkolenia. Ponadto udzielone zostaną środki na rozpoczęcie działalności gospodarczej, rolniczej albo na wniesienie wkładu do spółdzielni socjalnej.

Zainteresowanych pracodawców i osoby niepełnosprawne poszukujące pracy zapraszamy do kontaktu z PUP w Górze ul. Poznańska 4, 56-200 Góra, Tel. 65 543 22 25.

Aneta Czerwonka
specjalista ds. programów
PUP Góra