strona www ops wasosz

Ośrodek Pomocy Społecznej w Wąsoszu prowadzi stały nabór kandydatów na kuratorów osób częściowo ubezwłasnowolnionych.

Pobierz treść ogłoszenia