Otwarty konkurs ofert

Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych przez organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w zakresie wspierania działań na rzecz rozwoju i poprawy jakości edukacji - ułatwienie dostępności do edukacji w zakresie szkolnictwa ponadpodstawowego na terenie Gminy Wąsosz.

Nabór dzieci do Klubu Dziecięcego w Wąsoszu

Gmina Wąsosz informuje, że wnioski o przyjęcie dziecka będą przyjmowane

IV Zjazd Absolwentów PSP w Wąsoszu

IV spotkanie najstarszych absolwentów PSP w Wąsoszu miało miejsce w Zespole Placówek Kultury w Wąsoszu.

Nabór dzieci do Klubu Dziecięcego w Wąsoszu

Gmina Wąsosz informuje, iż w związku z przystąpieniem do projektów:

Rozpoczęcie roku szkolnego 2018/2019

3 września to pierwszy dzień roku szkolnego 2018/2019, a 4 września pierwszy dzwonek właśnie rozbrzmiał we wszystkich szkołach w Polsce.