Otwarty konkurs ofert

Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych przez organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w zakresie wspierania działań na rzecz rozwoju i poprawy jakości edukacji - ułatwienie dostępności do edukacji w zakresie szkolnictwa ponadpodstawowego na terenie Gminy Wąsosz

Wniosek "Pozytywna edukacja w Gminie Wąsosz" zatwierdzony do realizacji

Z przyjemnością informujemy że dnia 30.10.2018 r. w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Dolnośląskiego nastąpiło podpisanie umowy o dofinansowanie projektu „Pozytywna edukacja w Gminie Wąsosz” przez Wicemarszałka Wojewody Dolnośląskiego Ewę Mańkowską oraz Burmistrza Wąsosz Zbigniewa Stuczyka.

Klub dziecięcy otwarty

Klub dziecięcy jest formą opieki nad małymi dziećmi (do 3 rż.), której celem jest pomoc rodzicom w godzeniu pracy zawodowej z obowiązkami rodzinnymi (opieką nad dziećmi).

Odebranie certyfikatu

Informujemy, że 15.10.2018 r. Burmistrz Wąsosza Zbigniew Stuczyk - w wałbrzyskim Parku Wielokulturowym Stara Kopalnia - otrzymał certyfikat beneficjenta dla Gminy Wąsosz - projekt „Klub Dziecięcy dla Wąsosza”. Potwierdzenie otrzymanych funduszy zostało wręczone podczas uroczystego rozstrzygnięciu konkursu w ramach Poddziałania 8.4.1 - Godzenie życia zawodowego i prywatnego.

Wniosek "Pozytywna edukacja w Gminie Wąsosz" zatwierdzony do realizacji

Informujemy że nasz wniosek pt. „Pozytywna edukacja w Gminie Wąsosz” złożony w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020 został zatwierdzony do realizacji.