logotyp informacji

Urząd Komisji Nadzoru Finansowego (UKNF) zaprasza na  webinarium CEDUR dla dla seniorów.

Otwarty konkurs ofert w formie wsparcia realizacji zadania publicznego: „w zakresie wspierania działań na rzecz osób w wieku emerytalnym na terenie Gminy Wąsosz”

logotyp postępowania

Informujemy, że w związku z oszczędnościami środków w ramach powierzonego nam Grantu, powstałymi po przeprowadzeniu postępowania przetargowego, uruchamiamy nabór – rekrutację dodatkową wniosków w programie „Cyfrowa Gmina” wsparcie dzieci z rodzin byłych pracowników PGR-ów.

uroczystość wręczenia aktów nadania stopnia awansu zawodowego

24 sierpnia br. odbyła się uroczystość wręczenia aktów nadania stopnia awansu zawodowego nauczyciela na stopień nauczyciela mianowanego.

logotyp projektu grantowego

Jest nam miło poinformować, że finalizujemy projekt pn.: „Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym – Granty PPGR”. Wszystkie dzieci z terenu Gminy Wąsosz, których rodzice zakwalifikowali się do programu, już od 25 lipca 2022r. otrzymają sprzęt.