pobyt w Rumunii

W bieżącym roku szkolnym Zespół Szkół w Wąsoszu - jako szkoła aktywna w realizacji licznych projektów e-Twinningowych - został zaproszony do współpracy w ramach Erasmus+ do realizacji wspólnego projektu p.n: „Celebration od Ecological Events of European and International Interest”.

burmistrz z prezesem U3W

15 października w Zespole Placówek Kultury odbyła się szczególna uroczystość - oficjalne rozpoczęcie działalności oraz roku akademickiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Wąsoszu.

logo dokumentacji UMW

Gmina Wąsosz informuje, że w związku z przystąpieniem do projektu RPO „Godzenie życia zawodowego i prywatnego” prowadzony będzie nabór dzieci do Klubu Dziecięcego w Wąsoszu wg następujących kryteriów:

logo akcji

Czy wiesz, że organizacje pozarządowe i samorządy stanowią ponad 80% wszystkich realizatorów programów stypendialnych w Polsce?

plakat U3W

Stowarzyszenie Uniwersytet Trzeciego Wieku w Wąsoszu ogłasza nabór na rok akademicki 2019/2020.
Zapisy i informacje: Zespół Placówek Kultury w Wąsoszu.
Serdecznie zapraszamy!
Strona internetowa Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Wąsoszu: http://utw-wasosz.pl