GraduatON

Studencie, absolwencie szkoły wyższej – to jest Twój czas, aby zdobyć doświadczenie zawodowe!

logo konkursu językowego

Julia Grebenstein - uczennica klasy 8c Publicznej Szkoły Podstawowej im Bolesława Chrobrego w Wąsoszu została laureatem II Ogólnopolskiego Konkursu Języka Niemieckiego „Lust auf Lesen”, osiągając 5 miejsce.

informacja o konkursie o tematyce wyborczej
plakat informujący o akcji ekologicznej

Fundacja Chlorofil zaprasza nauczycieli i uczniów szkół podstawowych do udziału w V edycji ogólnopolskiego konkursu ekologicznego „Mistrz Recyklingu Maks porządkuje odpady” pod patronatem Pana Marszałka Województwa!

Otwarty konkurs ofert

Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych przez organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w zakresie wspierania działań na rzecz rozwoju i poprawy jakości edukacji - ułatwienie dostępności do edukacji w zakresie szkolnictwa ponadpodstawowego na terenie Gminy Wąsosz