stypendium.pl

Jesteś uczniem, studentem lub doktorantem? Pasjonujesz się sportem? A może masz artystyczną duszę? Sprawdź, jakie masz możliwości finansowania dalszego rozwoju! Polska i zagraniczna oferta stypendiów jest ogromna, a programy skierowane są do bardzo zróżnicowanych grup odbiorców.

plakat konkursowy

Fundacja na rzecz Rozwoju Polskiego Rolnictwa we współpracy z Wydawnictwem Naukowym Scholar ogłosiła XI edycję konkursu na prace dotyczące polskiego rolnictwa i obszarów wiejskich „Polska wieś – dziedzictwo i przyszłość”.

Wniosek "Pozytywna edukacja w Gminie Wąsosz" zatwierdzony do realizacji

Od listopada 2018 r. Gmina Wąsosz realizuje projekt „Pozytywna edukacja w Gminie Wąsosz” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020 współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

podpisanie umowy w sprawie LO

28 lutego 2019 roku Gmina Wąsosz zawarła z Powiatem Górowskim porozumienie w sprawie założenia i prowadzenia przez Gminę Wąsosz publicznego liceum ogólnokształcącego.

GraduatON

Studencie, absolwencie szkoły wyższej – to jest Twój czas, aby zdobyć doświadczenie zawodowe!