informacja o konkursie o tematyce wyborczej
plakat informujący o akcji ekologicznej

Fundacja Chlorofil zaprasza nauczycieli i uczniów szkół podstawowych do udziału w V edycji ogólnopolskiego konkursu ekologicznego „Mistrz Recyklingu Maks porządkuje odpady” pod patronatem Pana Marszałka Województwa!

Otwarty konkurs ofert

Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych przez organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w zakresie wspierania działań na rzecz rozwoju i poprawy jakości edukacji - ułatwienie dostępności do edukacji w zakresie szkolnictwa ponadpodstawowego na terenie Gminy Wąsosz

Wniosek "Pozytywna edukacja w Gminie Wąsosz" zatwierdzony do realizacji

Z przyjemnością informujemy że dnia 30.10.2018 r. w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Dolnośląskiego nastąpiło podpisanie umowy o dofinansowanie projektu „Pozytywna edukacja w Gminie Wąsosz” przez Wicemarszałka Wojewody Dolnośląskiego Ewę Mańkowską oraz Burmistrza Wąsosz Zbigniewa Stuczyka.

Klub dziecięcy otwarty

Klub dziecięcy jest formą opieki nad małymi dziećmi (do 3 rż.), której celem jest pomoc rodzicom w godzeniu pracy zawodowej z obowiązkami rodzinnymi (opieką nad dziećmi).