Burmistrz Wąsosza podaje do publicznej wiadomości termin przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego

 

w tym terminy składania dokumentów, na rok szkolny 2018/2019 do publicznego przedszkola, oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych, publicznych innych form wychowania przedszkolnego i klas I publicznych szkół podstawowych  prowadzonych przez Gminę Wąsosz <Pobierz>