Szkoła wolna od uzależnień

Wąsoska młodzież miała niecodzienną okazję wziąć udział w warsztatach profilaktyczno – muzycznych realizowanych przez Wiesława „Blachę” Błażkiewicza oraz Leszka Żygłowicza, które 4 października odbyły się w Zespole Placówek Kultury w Wąsoszu. 

 

Wiesław „Blacha” Błażkiewicz jest człowiekiem, który wierzy w cud życia i wiary, która czyni cuda. Jest osobą, której leży na sercu walka o to pokolenie, by wyzwolić go z jarzma nałogów. Jest człowiekiem, który uczy szacunku do samego siebie, do rodziców, do nauczycieli i do kolegów.  Jest człowiekiem, który sprzeciwia się agresji i przemocy w życiu i cyberprzestrzeni.

„Blacha”, by być w 100% skutecznym w swoim wystąpieniu przedstawił wzruszającą historię swojego życia, od bycia na szczycie jako gwiazda i muzyk, po całkowity upadek, gdy w wieku 33 lat żył na ulicy. Artysta opowiedział o swoim zwycięstwie w zmaganiach z nałogiem oraz z chorobą nowotworową.  

Na przykładzie historii wielkich muzyków rockowych, którzy zmarli wskutek nałogu, uświadomił młodzieży jak bardzo zgubnym nałogiem dla człowieka jest picie alkoholu, palenie papierosów oraz sięganie po narkotyki i dopalacze.

Muzyk zwrócił się do młodzieży z przesłaniem, aby mądrze rozwijali swoje talenty, nie wikłali się w uzależnienia oraz nie eksperymentowali ze swoim życiem i zdrowiem.

Dla „Blachy” sposobem na ukazanie emocji jest muzyka, która sprawiła, że stał się innym człowiekiem. Gość zachęcał młodzież, by odkrywała swoje talenty.

Warsztaty zakończyło wspólne muzykowanie Gościa z bardzo chętną do udziału w tego typu przedsięwzięciach  młodzieżą.

Prezentowany przez niego program był wstrząsający, ale dzięki temu zmuszający do myślenia i pozostawiający niezatarty ślad w umysłach młodych ludzi.

ZPK

Galeria zdjęć dostępna pod adresem zpk.wasosz.gmina.pl