Uroczyste wręczenie "Stypendiów Burmistrza Wąsosza"

23 czerwca 2016 roku w sali bankietowej Zespołu Placówek Kultury w Wąsoszu - już po raz szósty - miało miejsce uroczyste wręczenie "Stypendiów Burmistrza Wąsosza".

Pomimo wysoko postawionej poprzeczki 81 uczniów otrzymało wyróżnienia oraz stypendia naukowe w kwocie 600 zł. Stypendystami zostały osoby, które odznaczyły się najlepszymi osiągnięciami w roku szkolnym 2015/2016 oraz przykładnym zachowaniem. Rodzice oraz opiekunowie otrzymali z kolei listy gratulacyjne zawierające wyrazy uznania oraz życzenia dalszych sukcesów.

Burmistrz Wąsosza Zbigniew Stuczyk, w obecności Zastępcy Burmistrza Grzegorza Kordiaka, Przewodniczącego Rady Miejskiej Wąsosza Jacka Chorostkowskiego, Przewodniczącej Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia i Sportu Ewy Dąbek, Sekretarza Gminy Marcina Kozińskiego, Dyrektora Zespołu Placówek Kultury Eryka Aleksandrowicza i Dyrektorów szkół, złożył serdeczne gratulacje wyjątkowo uzdolnionym uczniom oraz podziękował rodzicom za wysiłek i trud włożony w wychowanie dzieci. Burmistrz  podkreślił również ogromną rolę nauczycieli i pedagogów doceniając ich ciężką pracę włożoną w proces kształcenia.