W dniu 20 czerwca 2017 r. w Zespole Placówek Kultury w Wąsoszu odbyło się wręczenie dyplomów laureatom Stypendiów Burmistrza Wąsosza.

Podczas uroczystości uhonorowano 87 uczniów, którzy w roku szkolnym 2016/2017 odnieśli największe sukcesy w nauce, sporcie oraz odznaczyli się przykładnym zachowaniem.

Burmistrz Wąsosza Zbigniew Stuczyk, w obecności Zastępcy Burmistrza Grzegorza Kordiaka, Sekretarza Gminy Marcina Kozińskiego, Skarbnika Gminy Agnieszki Przybylskiej, Przewodniczącego Rady Miejskiej Wąsosza Jacka Chorostkowskiego, Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia i Sportu oraz Dyrektorów szkół, złożył wszystkim uzdolnionym dzieciom i ich rodzicom serdeczne gratulacje oraz życzył dalszych sukcesów. Podziękowania zostały złożone także całej Kadrze Pedagogicznej za poświęcony czas oraz za trud włożony w wychowanie i edukację.