Stypendia pomostowe dla absolwentów szkół ponadgimnazjalnych

Agencja Nieruchomości Rolnych informuje o rozpoczęciu XVI edycji programu Stypendiów Pomostowych 2017/2018.