Finał konkursu fotograficznego

18 października 2016 r. w Zespole Placówek Kultury w Wąsoszu odbył się finał konkursu fotograficznego dla uczniów Publicznej Szkoły Podstawowej w Wąsoszu "Bezpieczna zagroda w jesiennych barwach”. Konkurs zorganizowany został przez Komendę Powiatową Policji w Górze oraz Palcówkę Terenową Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego w Górze pod honorowym patronatem Burmistrza Wąsosza Zbigniewa Stuczyka.

Celem konkursu „Bezpieczna wieś w Twoim obiektywie” było:

• rozpoznawanie niebezpiecznych miejsc i zachowań na co dzień,
• upowszechnianie podstawowych zasad bezpiecznej pracy w gospodarstwie rolnym,
• uświadomienie występowania zagrożeń chorobowych i wypadkowych występujących w środowisku wiejskim,
• kształcenie nawyków ostrożności i przezorności wśród młodzieży,
• modelowanie pozytywnego i otwartego odbioru problematyki bhp jako sposobu na spokojne i bezpieczne dzieciństwo w obejściu gospodarstwa wiejskiego i na wiejskiej drodze,
• budzenie zainteresowań fotograficznych.

Do rywalizacji o wygraną przystąpiło wielu uczniów. Ujęte w kadrach aparatów fotograficznych sytuacje związane z bezpieczeństwem w gospodarstwie rolnym na tle jesiennego pejzażu reprezentowały wysoki i wyrównany poziom. Kierownik PT KRUS w Górze Anna Kolibek, jako przewodnicząca komisji konkursowej oraz I z-ca KPP w Górze podkom. Krzysztof Cichla, jako członek komisji konkursowej nie mieli łatwego zadania.
Komisja wyłoniła dwie laureatki: Małgorzatę Wąsik oraz Klaudię Bułę.

Podczas podsumowania konkursu Komendant Powiatowy Policji w Górze insp. Ryszard Wójtowicz wraz z Kierowniczką PT KRUS w Górze Anną Kolibek oraz Burmistrzem Wąsosza Zbigniewem Stuczykiem wręczyli zwyciężczyniom nagrody. Jednocześnie podziękowali za udział oraz promowanie bezpiecznej pracy w gospodarstwie.
Takie konkursy to nie tylko dobra zabawa, ale również cenna nauka mająca na celu upowszechnienie podstawowych zasad bezpieczeństwa na wsi.
Wszystkim uczestnikom oraz laureatkom serdecznie gratulujemy.

Źródło: www.powiatgora.pl
KPP w Górze