baner projektu

Ruszył nabór wniosków w programie wsparcia dzieci z rodzin byłych pracowników PGR-ów.

 

Konkurs skierowany jest do gmin popegeerowskich. Dofinansowanie będzie można otrzymać m.in. na sprzęt komputerowy z urządzeniami peryferyjnymi i akcesoriami oraz niezbędnym oprogramowaniem, umożliwiających pracę zdalną, w tym niezbędne akcesoria i oprogramowanie dla osób z niepełnosprawnościami.

Każdy uczeń ubiegający się o przyznanie komputera musi spełniać dwa warunki:

  1. rodzice, dziadkowie lub pradziadkowie pracowali w zlikwidowanym państwowym przedsiębiorstwie gospodarki rolnej
  2. mieszka w miejscowości, w której znajdował się PGR.

Zainteresowane i uprawnione osoby składają następujące dokumenty:

-pismo przewodnie - POBIERZ

-zgodę na przetwarzanie danych osobowych - POBIERZ

-załącznik 8 (wypełnia rodzic/opiekun prawny w przypadku osoby niepełnoletniej) - POBIERZ

-załącznik 9 (wypełnia pełnoletni uczeń, którego dotyczy oświadczenie) - POBIERZ

 

Dokumenty należy złożyć w sekretariacie Urzędu Miejskiego Wąsosza w terminie do 28 października 2021 r. (w godzinach pracy urzędu).

Uwaga! Złożenie oświadczenia nie gwarantuje otrzymania wsparcia w ramach projektu.