Studia podyplomowe z Agrobiznesu

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Jana Amosa Komeńskiego w Lesznie informuje o rekrutacji na studia podyplomowe z Agrobiznesu.

 

Studia podyplomowe są adresowane do osób, które ukończyły studia wyższe na kierunku innym niż rolnictwo.

Absolwenci studiów podyplomowych uzyskają kwalifikacje rolnicze do samodzielnego prowadzenia gospodarstwa rolnego.

Kwalifikacje rolnicze są warunkiem koniecznym do utworzenia gospodarstwa indywidualnego w drodze nabycia nieruchomości rolnej oraz głównym kryterium dostępu do środków finansowych z pomocy krajowej i unijnej na utworzenie oraz rozwój gospodarstwa rolnego.

Absolwent uzyska kwalifikacje rolnicze uprawniające (po spełnieniu dodatkowych kryteriów) do:

·         dziedziczenia gospodarstwa rolnego

·         samodzielnego prowadzenia gospodarstwa rolnego

·         zakupu ziemi rolnej

·         ubiegania się o środki unijne w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich (PROW)  na lata 2014-2020

·         zdobędzie wiedzę z zakresu organizacji i technologii produkcji rolniczej, przygotowany do pracy w administracji rządowej

          i  samorządowej związanej z rolnictwem.

Czas trwania studiów: 2 semestry

Liczba godzin: 200

Koszt semestru: 1250,00 zł (możliwość płatności w ratach)

Planowane rozpoczęcie studiów: październik 2016